Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2008/9751/A en 2008/9992/A - 21-04-2009

Samenvatting

De Belgische echtgenote, die huwelijksproblemen verkondigde, beriep zich op het huwelijk om een procedure op te starten gebaseerd op artikel 223 Burgerlijk Wetboek. Lang nadat ze ondervraagd werd in het kader van haar vraag om nietigverklaring van het huwelijk, achtte zij het niet langer nuttig om deze procedure verder te zetten, maar vroeg ze daarentegen de echtscheiding op basis van duurzame ontwrichting, wat bewijst dat zij zelf hun problemen beschouwde als moeilijkheden verbonden aan de levensgemeenschap.