Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2015/2433/B - 6-12-2016