Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2015/3796/B - 7-03-2017

Samenvatting

Uit het dossier blijkt dat verschillende woonstcontroles hebben plaatsgevonden en dat deze steeds positief waren. Ook uit een buurtonderzoek blijkt dat de verzoekers effectief samenwonen.
 
Daarnaast wijzen de verzoekers erop dat een groot huwelijksfeest heeft plaatsgevonden in België op 5 december 2014. Uit de foto’s blijkt dat hierop talrijke gasten aanwezig waren, hetgeen niet compatibel is met een schijnhuwelijk. Dat de verzoekers aan de autoriteiten verklaarden vrijgezel te zijn en hebben verzwegen dat zij reeds in Marokko gehuwd waren, is begrijpelijk in de context van het moment, aangezien verzoekers op dat moment nog een toelating probeerden te verkrijgen om in België te huwen.
 
In tussentijd heeft mevrouw een miskraam gehad en werd er een kind geboren. Mijnheer was bij beide zwangerschappen actief aanwezig, zoals blijkt uit de medische attesten. Bovendien zijn verzoekers, twee jaar later, nog steeds samenwonend.