Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2017/340/A - 30-04-2018