Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2019/2481/B - 20-02-2020