Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2019/6359/A - 12-01-2021