Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 22/6407/A - 10-03-2023