Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 8-05-2006

Samenvatting

Door een beslissing tot "niet inoverwegingname"te nemen lijkt de DVZ een manifest illegale beslissing te hebben genomen. De relevante wettelijke bepalingen voorzien immers niet in de mogelijkheid om een dergelijke beslissing te nemen .