Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 9304 - 14-12-2011

Samenvatting
De werknemer heeft pas in juni bij de sociale inspectie gesproken over het arbeidsongeval dat plaatsvond in februari. Er zijn geen bewijzen meer van een verband tussen de werkgever en het arbeidsongeval (dat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen zouden zijn). De tewerkstelling op zich wordt wel bewezen geacht. De betrokkenheid van de werkgever bij het arbeidsongeval niet.  Het staat vast dat er geen arbeidsongevallenverzekering was en er bestaat geen twijfel over feit dat er een arbeidsongeval plaatsvond. De schade kan vergoed  worden door het  Fonds voor Arbeidsongevallen. De werkgever wordt veroordeeld tot een geldboete.