Rechtbank van eerste aanleg Charleroi - 1532 - 19-06-2017