Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - 19/25/A - 29-01-2019