Rechtbank van eerste aanleg Gent - 09/1147/B - 4-03-2010