Rechtbank van eerste aanleg Gent - 09/584/B - 25-11-2010