Rechtbank van eerste aanleg Leuven - 08/1637/A - 27-10-2008

Samenvatting

De betwisting van het vaderschap van een Marokkaanse man wordt in beginsel geregeld volgens het Marokkaanse recht ten gevolge van artikel 61 Wetboek van Internationaal Privaatrecht. Echter, terzake is het kind geboren in België en woont het kind net zoals de wettelijke ouders en de biologische vader in België. Enkel de juridische vader is van Marokkaanse nationaliteit maar woont in België en wenst hier te blijven. De rechtbank beslist dan ook dat de band met Marokko derhalve uiterst zwak is, zodat conform artikel 19 Wetboek van Internationaal Privaatrecht het Belgisch recht zal toegepast worden.