Rechtbank van eerste aanleg Leuven - 20/1603/A - 3-06-2021