Rechtbank van eerste aanleg Luik - 06/2670/B - 8-09-2006