Rechtbank van eerste aanleg Luik - 07/2966/B - 9-05-2008

Samenvatting

Het Italiaans recht, in principe toepasselijk omwille van de nationaliteit van de adoptant, bepaalt dat adoptie alleen is toegestaan door een persoon die geen kinderen heeft. In casu heeft de adoptant een zoon. Artikel 67, lid 3 Wetboek IPR bepaalt echter dat het Belgisch recht wordt toegepast in plaats van het buitenlands recht wanneer dit laatste het hogere belang van de geadopteerde schaadt en de adoptant nauwe banden heeft met België. Het hoger belang van de geadopteerde wordt door het Italiaanse recht geschaad daar dit de adoptie onmogelijk maakt en daar de geadopteerde sinds de leeftijd van 12 jaar door de adoptant wordt opgevoed en daar hij, in tegenstelling tot de wensen van de familie, niet hetzelfde erfrecht heeft als zijn half-broer. Bovendien heeft de adoptant nauwe banden met België gezien hij hier reeds vele jaren woont, zijn vrouw en zoon de Belgische nationaliteit hebben en hij mede-eigenaar is van een huis in België. Bijgevolg dien het Belgische recht te worden toegepast.