Rechtbank van eerste aanleg Luik - 09/243/A - 17-02-2009

Samenvatting

De partijen beschikken niet over een geldig gelegaliseerde huwelijksakte van hun Congolese huwelijk maar enkel over een fotokopie van een attest van een gewoonterechtelijk huwelijk. Gezien de problemen in Congo is het aannemelijk dat de partijen geen huwelijksakte kunnen voorleggen. Deze onmogelijkheid hoeft echter geen beletsel te zijn voor het voortzetten van de echtscheidingsprocedure aangezien het huwelijk in België erkend is. Het zou incoherent zijn om aan de ene kant te oordelen dat het huwelijk geldig is in België maar aan de andere kant een procedure te weigeren die dit huwelijk zou beëindigen omdat geen huwelijksakte kan worden voorgelegd.