Rechtbank van eerste aanleg Luik - 14/1202/B - 19-09-2014

Samenvatting

De Procureur des Konings houdt vol dat de aanvrager geen wettelijk bewijs levert dat ze één van de landstalen kent. Dit kan niet gevolgd worden. De eiser legt bewijs voor van haar erkenning als zorgkundige op 19 juli 2012. Die erkenning kreeg ze na het slagen in het eerste jaar van een opleiding verpleegkunde, conform artikel 2 KB van 12 januari 2006 (BS 03/02/2006) dat de registratievoorwaarden voor zorgkundigen vastlegt. De vorming tot zorgkundige omvat minstens 640 lesuren met daarenboven stages. De opleiding werd gevolgd in het Frans. De eiser legt dus op die manier wettig bewijs voor van één van de drie landstalen en van haar maatschappelijke integratie.