Rechtbank van eerste aanleg Luik - 15/798/B - 23-01-2017