Rechtbank van eerste aanleg Luik - 17/352/A - 5-03-2018