Rechtbank van eerste aanleg Mechelen - 05/202/A - 12-01-2006

Samenvatting

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen besliste tot erkenning van een Nederlandse flitsscheiding tussen een man met de Japanse nationaliteit en een vrouw met de Nederlandse nationaliteit, beiden met gewone verblijfplaats in België. De rechter oordeelde dat het in casu ging om twee afzonderlijke akten, nl. de omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap gevolgd door de ontbinding van dit geregistreerd partnerschap, waarop de Brussel IIbis Verordening niet van toepassing is. De erkenning van de flitsscheiding werd overwogen op basis van het Wetboek IPR (na toepassing van de overgangsbepaling voorzien in artikel 126, § 2, 2° WIPR), meer specifiek op basis van de regels over de erkenning van akten. Aangezien er geen bewijs wordt geleverd van wetsontduiking en van enige schending van de openbare orde, moeten de akten worden erkend door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit impliceert dat de betrokkenen "vrij waren van huwelijksbanden".