Rechtbank van eerste aanleg Nijvel - 14/4005 - 6-06-2014