Rechtbank van eerste aanleg - NL23.382 - 20-02-2023