Rechtbank van eerste aanleg Tongeren - 05/1671/A - 28-04-2006