Rechtbank van eerste aanleg Tongeren - 08/2250/A - 17-03-2009

Samenvatting

Een Marokkaanse ‘khol’, zijnde de echtscheiding tegen compensatie, van 3 januari 2005 kan enkel erkend worden indien de voorwaarden van artikel 57 WIPR vervuld zijn. Aangezien in casu blijkt dat de eiser sedert 1999 onafgebroken in België is gedomicilieerd geweest, stelt de rechtbank dat aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 57 WIPR niet is voldaan, zodat de buitenlandse echtscheiding niet erkend kan worden. Bijgevolg vormt deze ‘khol’ geen beletsel voor de echtscheiding in België.