Rechtbank van eerste aanleg Turnhout - 10/2062/B - 22-09-2011

Samenvatting

Verzoekers stellen beroep in overeenkomstig art. 27§1 WIPR juncto art. 23 WIPR tegen de beslissing tot niet-erkenning van hun buitenlands huwelijk. De weigeringsgronden geven aan dat geen tweede huwelijk mogelijk is voor verzoekster aangezien haar eerste huwelijk niet geldig zou ontbonden zijn (cf. art. 57 WIPR). De Nederlandse wetgeving erkent de eenzijdige verklaring van de man wel als ontbinding van het huwelijk. Verzoekster had de Nederlandse nationaliteit op het ogenblik van de echtscheiding en had haar gewone verblijfplaats in Nederland, waar verstoting wel een grond van ontbinding van het huwelijk vormt.