Rechtbank van eerste aanleg Turnhout - 10/51/C - 1-04-2010

Samenvatting

De art. 1475 en 1476 B.W. bevatten de voorwaarden voor de melding door