Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - 04-1200/ANNULATION 001 - 6-03-2007

Samenvatting

Vertrouwenspersonen of NGO's zoals vermeld in de bestreden beslissing, zijn geen instanties die bescherming bieden in de zin van artikel 7 Richtlijn 2004/83. Uit de omstandigheid dat slavernij sinds 2003 verboden is in Niger, kan niet worden afgeleid dat de Nigeriaanse autoriteiten op heden redelijke maatregelen hebben getroffen om slavernij daadwerkelijk te verbieden en te vervolgen. Dit kan evenmin worden afgeleid uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier of uit de bewijsstukken voorgelegd door de verzoeker. Bijgevolg moeten er bijkomende onderzoeksmaatregelen verricht worden door de CGVS.