Luchthaventransitvisum

In het kort

Als je op weg naar je eindbestemming een tussenlanding maakt in een Belgische luchthaven, heb je soms een luchthaventransitvisum nodig. 

Wie is visumplichtig?

Je nationaliteit bepaalt of je al dan niet een luchthaventransitvisum (visum type A) nodig hebt voor (sommige van) de Schengenlidstaten. Bepaalde personen met visumplichtige nationaliteit zijn vrijgesteld van de visumplicht.

 

Bijlage IV bij de Verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (hierna: de Verordening) stelt de lijst vast van derdelanders die in het bezit moeten zijn van een luchthaventransitvisum voor doorreis via de internationale transitzones van de EU-luchthavens. Het gaat om onderdanen van:

AfghanistanEthiopiëNigeria
BangladeshGhanaPakistan
CongoIranSomalië
EritreaIrakSri Lanka

Daarbovenop kan elke lidstaat ook nog eigen aanvullende lijst hanteren. Voor België geldt dat onderstaande derdelanders eveneens een luchthaventransitvisum nodig hebben voor doorreis via België:

Dominicaanse RepubliekNepalTurkije
GuinéeSoedanSyrië
Guinée-BissauZuid-SoedanPalestijnse onderdanen
Haïti Yemen  

Ben je op basis van je nationaliteit visumplichtig voor een luchthaventransit in de EU, maar behoor je tot één van de volgende categorieën, dan ben je toch vrijgesteld van een luchthaventransitvisum:

 • Je bent houder van een geldig Schengenvisum, geldig nationaal visum voor lang verblijf, of een geldige verblijfsvergunning afgeleverd door één van de EU-lidstaten.
 • Je bent in het bezit van een geldige verblijfstitel die is afgegeven door één van de volgende lidstaten:
  • Denemarken of Ierland. Die lidstaten passen de Verordening niet toe. 
  • Cyprus: deze lidstaat past het Schengenacquis nog niet volledig toe. 
 • Je bent in het bezit van een geldige verblijfstitel die vermeld wordt op de lijst in bijlage V van de Verordening, afgegeven door Andorra, Canada, Japan, San Marino of de Verenigde Staten van Amerika, die de onvoorwaardelijke overname van de houder garandeert.
 • Je bent in het bezit van een geldig visum voor één van de volgende staten: 
  • Denemarken of Ierland. Die lidstaten passen de Verordening niet toe. 
  • Cyprus: deze lidstaat past het Schengenacquis nog niet volledig toe. 
  • Canada, Japan of de Verenigde Staten van Amerika.
 • De volgende personen wanneer ze reizen naar het land van afgifte of naar een ander derde land, of wanneer zij op terugreis zijn van het land van afgifte, na gebruik te hebben gemaakt van hun visum:
  • gezinsleden van EU-burgers die onder de toepassing van de richtlijn 2004/38 vrij verkeer vallen
  • houders van diplomatieke of andere dienstpaspoorten
  • vliegtuigbemanningsleden die onderdaan zijn van een staat die partij is bij het Verdrag van Chicago inzake de Internationale Burgerluchtvaart

Procedure

Je vraagt een luchthaventransitvisum aan bij de bevoegde diplomatieke post van het transitland

 • Reis je door 1 luchthaven? Dan vraag je je luchthaventransitvisum aan bij de diplomatieke post van de lidstaat waar de betrokken luchthaven zich bevindt. 
 • Reis je door 2 of meerdere luchthavens? Dan vraag je je luchthaventransitvisum aan bij de lidstaat waar de eerste transitluchthaven zich bevindt.

Je dient je visumaanvraag in via het geharmoniseerd aanvraagformulier voor een Schengenvisumaanvraag. Dat formulier kan je gratis krijgen op de bevoegde diplomatieke of consulaire post. Je kan het invullen in het Nederlands, Frans, Duits, of Engels. Vul een afzonderlijk aanvraagformulier in voor de minderjarige kinderen die op je paspoort staan en waarover je het ouderlijk gezag hebt of waarvan je de wettelijke voogd bent. Naast het aanvraagformulier moet je beschikken over een geldig reisdocument en een pasfoto. Voeg het bewijs van je transit toe aan je aanvraag. 

Eerst controleert de bevoegde diplomatieke post of je visumaanvraag ontvankelijk is. Je aanvraag is ontvankelijk als de volgende voorwaarden (cumulatief) vervuld zijn:

 • Je diende de aanvraag in maximum 3 maanden vóór het begin van je voorgenomen bezoek.
 • Je aanvraag bevat een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, een geldig reisdocument en een foto.
 • Je betaalde de visumleges.
 • Je aanvaardde dat je biometrische gegevens door de Belgische diplomatieke post werden afgenomen.

Als je aanvraag ontvankelijk is, beslist de bevoegde diplomatieke post binnen een termijn van 15 dagen over je aanvraag. Zorg dat je bij je aanvraag voldoende bewijsdocumenten toevoegt die aantonen dat je slechts een transit doet en niet de intentie hebt om de Schengenzone te betreden. Anders zal je aanvraag geweigerd worden.

Vereiste documenten

Om een luchthaventransitvisum te kunnen krijgen, moet je de volgende documenten voorleggen.

Je paspoort moet nog 3 maanden geldig zijn na de datum waarop je plant de Schengenzone te verlaten. Bovendien moet je paspoort minstens 2 blanco pagina's bevatten en moet het zijn afgegeven in de loop van de voorbije 10 jaar.

Je legt documenten voor die betrekking hebben op de voortzetting van je reis naar je eindbestemming na de luchthaventransit.

Je maakt inlichtingen over die het mogelijk maken om je wil om het grondgebied van de Schengenstaten niet te betreden te kunnen beoordelen.

Geldigheidsduur

Een luchthaventransitvisum is geldig voor de doorreis door de internationale transitzones van luchthavens op het grondgebied van de lidstaten. De geldigheidsduur van het visum bevat een extra marge van 15 dagen. De lidstaten kunnen beslissen die extra marge niet toe te kennen om redenen van openbare orde of vanwege de internationale betrekkingen van één van de lidstaten. Een meervoudig luchthaventransitvisum  kan met een geldigheidsduur van ten hoogste 6 maanden worden afgegeven.

Een luchthaventransitvisum is alleen geldig voor de doorreis door de internationale transitzones van luchthavens op het grondgebied van de betrokken lidstaat of lidstaten.

Terugdrijving aan de grens

Als je niet in het bezit bent van de vereiste documenten, waaronder eventueel een transitvisum, kunnen de overheden die met de grenscontrole belast zijn, je terugdrijven aan de grens.