Uitgifte

Een uitgifte van een rechterlijke beslissing of van een authentieke akte is:

  • een authentieke kopie of
  • een door de buitenlandse rechtbank voor eensluidend verklaard afschrift