Uitzonderingsclausule

Wanneer het recht dat aangewezen wordt door het Wetboek IPR een zeer zwakke band heeft met het geval, terwijl een ander recht een zeer nauwe band heeft met het geval, mag uitzonderlijk dat laatste recht worden toepassen. Zie Artikel 19 Wetboek IPR.

Deze algemene uitzondering moet strikt worden geïnterpreteerd.