Begrip en berekening van 'kort verblijf' voor derdelanders gewijzigd

De Europese Verordening nr. 610/2013 van 26 juni 2013 wijzigt onder meer het Schengenverdrag, de Schengengrenscode en de Visumcode. De wijzigingen traden in werking op 18 oktober 2013.

De Verordening herdefinieert het begrip kort verblijf voor derdelanders, visumplichtig of niet, in de Schengenzone. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de toegestane termijn voor het kort verblijf.

Begrip kort verblijf

Onder 'kort verblijf' wordt een verblijf op het grondgebied van de Schengen lidstaten verstaan met een maximale duur van 90 dagen binnen elke periode van 180 dagen die aan elke dag van verblijf voorafgaat.

De duur van het kort verblijf wordt voortaan dus in dagen uitgedrukt in plaats van in maanden.

De referentieperiode waarmee voor de berekening van de toegestane termijn rekening wordt gehouden, is de periode van 180 dagen die aan elke 'dag van verblijf' voorafgaat.

Berekening kort verblijf

Voor de berekening van de duur van het kort verblijf moet je rekening houden met de in- en uitreisdatum. De dag van binnenkomst wordt beschouwd als de eerste dag van verblijf binnen de Schengenzone en de dag van uitreis als de laatste dag.

De perioden van verblijf die zijn toegestaan op grond van een verblijfsvergunning of een visum voor verblijf van lange duur (visum type D) worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de verblijfsduur binnen de Schengenzone.

De referentieperiode van 180 dagen die in aanmerking moet worden genomen, is veranderlijk. Het gaat om de periode die aan elke dag van verblijf voorafgaat. Dit betekent dat men op elke dag van het verblijf terugkijkt op de laatste 180 dagen om na te gaan of de 90 dagen binnen een periode van 180 dagen gerespecteerd werden.

Een ononderbroken periode van afwezigheid van 90 dagen of meer van het Schengengrondgebied laat een nieuw verblijf van 90 dagen toe.

Enkel verblijf binnen de Schengenzone

  • Verblijven in Bulgarije, Kroatië, Ierland, Roemenië, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk worden niet in aanmerking genomen omdat ze geen deel uitmaken van de Schengenzone.
  • Verblijven in de andere EU-listaten en in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland wel omdat ze Schengenlidstaten zijn.

Oude regel van drie maanden binnen zes maanden

Onderdanen van Antigua en Barbuda, De Bahama’s, Bardados, Brazilië, Sint Kitts en Nevis, Mauritius en de Sechellen zijn niet onderworpen aan de nieuwe regel van 90 dagen binnen elke periode van 180 dagen. De oude regel van drie maanden binnen zes maanden is verder van toepassing op hen. Tussen deze landen en de Europese Unie werden immers overeenkomsten inzake vrijstelling van de visumplicht afgesloten waarin het begrip kort verblijf gedefinieerd wordt op basis van de regel van drie maanden binnen zes maanden.

Met Georgië, Moldavië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië, Oekraïne en Rusland heeft de Europese Unie facilitatieovereenkomsten inzake de afgifte van visa afgesloten. Onderdanen van deze derde landen zijn voor de berekening van hun kort verblijf wel onderworpen aan de nieuwe regel van 90 dagen binnen elke periode van 180 dagen.

Kort verblijf calculator

De Europese Unie ontwikkelde een handige tool om de toepassing van de nieuwe regels voor de berekening van het kort verblijf te vergemakkelijken. Deze elektronische calculator is samen met een handleiding beschikbaar op de website van de Europese Commissie. In deze handleiding staan ook enkele verhelderende voorbeelden.