Einde overgangsmaatregelen Roemeense en Bulgaarse werknemers vanaf 1 januari 2014

De overgangsmaatregelen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers lopen af op 31 december 2013. Voor Kroatië, dat pas op 1 juli 2013 toetrad tot de Europese Unie, blijven de overgangsmaatregelen nog gelden tot 30 juni 2015.

De overgangsmaatregelen beperken het vrij verkeer van werknemers voor ‘nieuwe’ Unieburgers. De overgangsmaatregelen hebben ook gevolgen op andere rechten, onder meer op inburgering, en op het recht op materiële opvang voor gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen.

Roemeense en Bulgaarse werknemers

Vanaf 1 januari 2014 zijn er geen overgangsmaatregelen meer voor Roemenen en Bulgaren. Dit wil zeggen dat Roemeense en Bulgaarse werknemers vanaf dan zoals eender welke andere Unieburger een vrije toegang hebben tot de arbeidsmarkt en kunnen werken zonder arbeidskaart. Roemeense en Bulgaarse werknemers die zich in Vlaanderen of Brussel inschrijven in het rijksregister, zijn daardoor vanaf 2014 ook in alle gevallen doelgroep van inburgering, tenzij hun werkgever in het buitenland gevestigd is.

Voor Roemeense en Bulgaarse zelfstandigen waren er nooit overgangsmaatregelen. Zelfstandigen kunnen dus verder aan de slag zonder beroepskaart. Roemeense en Bulgaarse zelfstandigen die zich in Vlaanderen of Brussel inschrijven in het rijksregister, waren al en zijn ook in de toekomst doelgroep van inburgering, tenzij hun bedrijf in het buitenland gevestigd is.

Roemeense en Bulgaarse gezinnen met minderjarige kinderen zullen voor materiële opvang vanaf 2014 eerst moeten aantonen dat zij niet wettig in België kunnen verblijven, in het kader van het vrij personenverkeer. Dat volgt uit de instructie van Fedasil van 24 december 2013.

Kroatische werknemers

Kroatische werknemers zullen nog tot eind juni 2015 onderworpen blijven aan de overgangsmaatregelen. Zij hebben een arbeidskaart B nodig om te werken als werknemer.

Kroaten kunnen een arbeidskaart B bekomen voor:

  • knelpuntberoepen van de specifieke knelpuntberoepenlijsten die in 2006 door de gewesten werden vastgelegd. Deze lijsten werden sinds 2006 niet meer geactualiseerd. Voor deze beroepen geldt een versnelde toekenning van de arbeidskaart B. Kroatische werknemers die zich met arbeidskaart B in Vlaanderen of Brussel inschrijven in het rijksregister, waren al en zijn ook in de toekomst doelgroep van inburgering.
  • de uitzonderingscategorieën van de arbeidskaart B waarvoor een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek geldt, zoals bijv. hooggeschoolden en leidinggevenden. Kroatische werknemers met arbeidskaart B die kan leiden tot een definitieve tewerkstelling en die zich in Vlaanderen of Brussel inschrijven in het rijksregister, waren al en zijn ook in de toekomst doelgroep van inburgering, tenzij hun bedrijf in het buitenland gevestigd is. Als de arbeidskaart B niet kan leiden tot een definitieve tewerkstelling (zoals bijv. voor stagiairs, gespecialiseerde techniekers, of gasthoogleraren) zijn zij geen doelgroep van inburgering.

Voor Kroatische zelfstandigen gelden geen overgangsmaatregelen: zij kunnen werken zonder beroepskaart. Kroatische zelfstandigen die zich in Vlaanderen of Brussel inschrijven in het rijksregister, waren al en zijn ook in de toekomst doelgroep van inburgering, tenzij hun bedrijf in het buitenland gevestigd is.

Kroatische gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf krijgen nog materiële opvang volgens de gewone regels.

Bericht van Kruispunt M-I