Hernieuwing verblijfskaart soms oplossing voor vreemdelingen met bijlage 15 die willen reizen

Met het oog op de zomervakantie brengen we enkele regels in herinnering waarmee rekening moet worden gehouden wanneer een vreemdeling met wettig verblijf wenst te reizen naar het buitenland.

Met een geldige verblijfstitel en een paspoort (voorzien van een geldig visum indien vereist) kan een vreemdeling reizen naar het buitenland en daarna België opnieuw binnenkomen.

Maar wat als een vreemdeling met een wettig verblijf van meer dan drie maanden in afwachting is van een beslissing over zijn verblijfsaanvraag? We denken bijvoorbeeld aan de vreemdeling met een F kaart die een aanvraag tot het bekomen van een F+ kaart heeft ingediend of de vreemdeling met een B kaart en een hangende vestigingsaanvraag (aanvraag C kaart).

Een vreemdeling moet in principe de vernieuwing van zijn verblijfstitel bij de gemeente aanvragen tussen de vijfenveertigste en de dertigste dag voor de vervaldatum (artikel 33, § 1, lid 1 Verblijfsbesluit). Als de Dienst Vreemdelingenzaken niet in staat is over deze aanvraag een beslissing te nemen voor het verstrijken van de verblijfstitel geeft de gemeente een bijlage 15 af dat het verblijf van de betrokken vreemdeling op het grondgebied voorlopig dekt (artikel 33, § 4 Verblijfsbesluit).

Een bijlage 15 en een verstreken verblijfskaart volstaan echter niet om België opnieuw binnen te komen. Daarom kan de vreemdeling die voorziet dat de geldigheidsduur van zijn verblijfskaart zal verstrijken tijdens zijn verblijf in het buitenland een vervroegde vernieuwing van zijn verblijfskaart verkrijgen bij de gemeente (artikel 19, § 1, lid 2 Verblijfswet).

Dit betekent in de praktijk dat vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht (B, C, D, E, E+, F en F+ kaart) en een hangende verblijfsaanvraag mits betaling de hernieuwing van hun huidige verblijfskaart kunnen vragen aan de gemeente. Vreemdelingen met een beperkt verblijfsrecht (A kaart) hebben deze mogelijkheid niet. Zij krijgen in geval van een tijdige verlengingsaanvraag een bijlage 15 waarmee zij niet kunnen reizen tenzij ze in het bezit zijn van een terugkeervisum.