Indexering bestaansmiddelen langdurig ingezetenen

Wie de status van langdurig ingezeten derdelander in België wil bekomen, moet in 2021 een maandelijks minimuminkomen hebben van 862 euro, plus 288 euro per persoon ten laste. In 2020 bedroeg het minimuminkomen nog 855 euro, plus 285 euro per persoon ten laste.

De Dienst Vreemdelingenzaken deelde deze indexatie mee in een bericht van 19 januari 2021. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2021.