Indexering leefloon

Sinds 1 mei 2022 gelden hogere leefloonbedragen wegens de indexering.

Het maandelijks leefloon bedraagt voortaan:

  • 743,78 euro voor een samenwonende persoon
  • 1.115,67 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.507,77 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men “stabiele en toereikende bestaansmiddelen” heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is sinds 1 mei 2022 1.809,33euro.
  • Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging.