RvV bevestigt intrekking vluchtelingenstatus na terugkeer naar land van herkomst

In arrest nr. 164.790 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een intrekkingsbeslissing van vluchtelingenstatus van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). De vluchtelingenstatus van een Congolese man werd ingetrokken op basis van zijn persoonlijk gedrag na zijn erkenning als vluchteling.

Een erkend vluchteling van Congolese origine keerde voor enkele dagen vrijwillig terug naar zijn land van herkomst nadat hij bij de Congolese ambassade in Brussel de nodige reisdocumenten had opgevraagd. Het feit dat de Congolese man zomaar reisdocumenten kon opvragen en bovendien zonder veel problemen kon terugkeren naar zijn land van herkomst doet vragen reizen over de geloofwaardigheid van de verklaringen van de man. Hierdoor wordt de aanwezigheid van zijn vrees voor vervolgingen in twijfel getrokken. De man moest destijds immers vluchten voor bedreigingen van de Congolese overheid door zijn banden met een anti-regeringsbeweging. Ook werd aan het CGVS nooit toestemming gevraagd om deze reis te maken. De man in kwestie ging ook niet in op de uitnodiging tot gehoor bij het CGVS om zich nadien te verantwoorden.

Door deze samenloop van omstandigheIden besluit de RvV tot de bevestiging van de intrekkingsbeslissing overeenkomstig de artikelen 57/6, eerste lid, 6° en 55/3/1, §2, 2° Verblijfswet.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen