Survey masterproef UGent - toepassing artikel 10 WBN op kinderen van Palestijnse herkomst geboren in België

Deze survey maakt onderdeel uit van een masterproef aan de Universiteit Gent, uitgevoerd onder supervisie van professor Ellen Desmet en meester Wout Van Doren. Deze tracht de praktijk in kaart te brengen van de toepassing van artikel 10 Wetboek Belgische Nationaliteit op kinderen geboren in België uit Palestijnse ouders. De vragen polsen naar: de documenten, de beoordeling, de rol van de Palestijnse Missie in Brussel, de rol van andere actoren en de bevoegdheid van de gemeentes. De enquête duurt ongeveer een 20-tal minuten en richt zich tot ambtenaren van de gemeente die dergelijke zaken behandelen of die hier expertise in hebben. Herkent je je in de dit profiel?Neem deel! Uw input is onmisbaar in het kader van deze masterproef. Update 21/2/2024:Je kan deze survey nog invullen tot maandag 18 maart.