Rechtbank van eerste aanleg Bergen - 2014/229/B - 29-09-2014