Arbeidsrechtbank Antwerpen - 13/0475/A - 21-05-2015

Samenvatting
Buitenlandse werknemer zonder papieren heeft een ernstig arbeidsongeval. Er is geen betwisting over het letsel en de plotselinge gebeurtenis, maar er is geen bewijs dat deze werd overkomen tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. De FOD Sociale Zekerheid stelt dat niet met zekerheid kan aangetoond worden onder wiens gezag het slachtoffer fungeerde. Het onderzoek van het arbeidsauditoraat wordt zonder gevolg geklasseerd. Het toenmalige Fonds voor Arbeidsongevallen (nu Fedris) oordeelt tevens dat er geen bewijs is van het bestaan van een arbeidsovereenkomst en het niet door hun dienst wordt opgenomen. Werknemer kan echter niet het slachtoffer worden van het feit dat er geen duidelijkheid is over wie de werkgever is. De rechtbank is van mening dat zij met het onderzoek van de sociale inspectie en de overige stukken niet genoeg informatie heeft om te oordelen of er een arbeidsovereenkomst bestond. De rechtbank laat dan ook het getuigenverhoor, zoals verzocht door de werknemer, toe. Zie Arbeidsrechtbank/Antwerpen - 26-06-2014. De getuigenenverklaringen zeer gedetailleerd en geloofwaardig en wordt bevestigd door overeenstemmende gegevens. De rechtbank oordeelt dat de bewijslast voldaan is. Er wordt een deskundige aangesteld. Deze beslissing wordt vernietigd in beroep. Zie Arbeidshof/Antwerpen - 23-03-2017.