Arbeidsrechtbank Gent - 16/75/A en 16/276/A - 1-06-2016

Samenvatting

Zolang eisers nationaliteit niet bekend is zijn alle repatriëringspogingen naar welk land dan ook gedoemd om te mislukken, zodat hij in de administratief-technische onmogelijkheid verkeert om het bevel om het grondgebied te verlaten uit te voeren, of wegens het gebrek aan verblijfsrecht spontaan het land te verlaten. Dit brengt mee dat hij zolang niet verwijderbaar is en aanspraak heeft op maatschappelijke dienstverlening (Arbrb. Brugge 27.12.2006 Gotgiridze / OCMW Oostende). Deze redenering is trouwens terug te vinden in de Omzendbrief van 26 april 2005 waarin, verwijzend naar voormeld arrest van het Hof van Cassatie, als voorbeeld van overmacht - waardoor hij onmogelijk naar zijn land kan terugkeren - wordt vermeld : ‘wanneer de Belgische overheid de nationaliteit van de betrokkene onmogelijk kan bepalen en dus evenmin het land waarnaar hij moet uitgewezen worden’ (Arbrb. Brugge 7e k 22.06.2005 Vasic / OCMW Oostende; 23.11.2005 Petrosian / OCMW Oostende; 28.06.2006 Vovelo / OCMW De Haan; 01.08.2007 Tsikalo / OCMW Brugge; 05.12.2007 Musaj / OCMW Brugge; 15.10.2008 Ukella / OCMW Oostende (Soc. Kron. 2011, 112 + noot); 13.08.2009 Ismailov / OCMW Oostende; 29.06.2009 Pavlyukov / OCMW Blankenberge; 21.12.2011 Matanovic / OCMW Oostende; 4.12.2013 Muhamed / OCMW Oostende; zie ook: Arbh. Antwerpen 21.01.1998, Soc. Kron. 1998, 329; Arbh. Liège 27.11.2007, Soc. Kron. 2010, 74; Arbh. Brussel 16.11.2011 Soc. Kron.2012, 439 + noot).
 
Kortom: een staatloze kan niet verplicht worden het Rijk te verlaten om zich te vestigen in een land waarvan hij de nationaliteit niet heeft, nog afgezien van de vraag welk land dit zou aanvaarden (Arbh. Gent, afd. Brugge 28.10.2012 OCMW Oostende / Matanovic). Er kan van eiser niet verwacht worden dat hij bij alle andere 192 leden van de V.N. (en de 6 betwiste staten) gaat aankloppen om er te mogen immigreren (Arbrb. Brugge 21.12.2011 Matanovic / OCMW Oostende).
 
Besluit: kent verweerder aan eiser niet van ambtswege het recht op maatschappelijke integratie toe vanaf 12 november 2015 (zie hoger), dan is hij ten minste gehouden tot de maatschappelijke dienstverlening.