Hof van beroep Brussel - 2009/AR/1677 - 24-11-2011