Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 5766 - 16-01-2008

Samenvatting

Door te weigeren de toepassing van artikel 16 wet van 22 december 1999 te toetsen aan artikel 8 EVRM, terwijl verzoeker een omstandige argumentatie had geformuleerd precies om de toepassing van artikel 16 wet van 22 december 1999 in zijn geval uit te sluiten, heeft de verweerder een automatische toepassing gemaakt van artikel 16 en bijgevolg zijn formele motiveringsplicht heeft geschonden.