Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 7065 - 8-02-2008

Samenvatting

De Raad stelt vast dat de verwerende partij zijn beslissing uitsluitend baseert op het feit dat verzoeker meer dan vijf jaar vóór de datum van de bestreden beslissing is veroordeeld tot een vrijheidsberovende straf van twee jaar wegens verkrachting van een minderjarige ouder dan 16 jaar. De verwerende partij geeft geen andere argumenten om te bewijzen dat het persoonlijk gedrag van verzoeker een actueel gevaar uitmaakt voor de openbare orde. Door de vestigingsaanvraag te weigeren zonder aan te geven waarom zijn persoonlijk gedrag een werkelijk, actueel en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving, heeft de verwerende partij zijn beslissing niet geldig en voldoende gemotiveerd in feite en in rechte.