Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 21/261/B - 10-12-2021