Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 07/8124/B - 27-01-2009

Samenvatting

Verzoekster kan zich in haar hoedanigheid van asielzoekster zich niet wenden tot de Irakese overheid om een geboorteakte te bekomen. Bijgevolg bewijst zij in de onmogelijkheid te verkeren om een geboorteakte voor te leggen in het kader van een nationaliteitsprocedure.