Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2008/8557/A - 12-12-2008

Samenvatting

In het kader van een echtscheidingsprocedure zijn betrokkenen in de onmogelijkheid om een huwelijksakte van een gewoonterechtelijke huwelijk voor te leggen. Het rijksregister vermeldt echter dat Aangezien artikel 4 van de wet van 8 augustus 1983 betreffende een rijksregister voor natuurlijke personen bepaalt dat de vermeldingen in dat register gelden tot bewijs van tegendeel, geeft de rechter een vrijstelling voor het overleggen van de huwelijksakte zoals voorzien in artikel 24, §2 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht.