Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2017/3415 - 3-02-2017