Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2020/105/C - 5-10-2020